Rodecreatie » Specials » Eetstoornissen
Rodecreatie: Informatie van A tot Z

Hebben alle eetstoornissen dezelfde oorzaken?

Eetstoornissen komen veel voor in ons land. Gelange tijd spraken we vooral over anorexia, boulimia, binge eating disorder en eetstoornis NAO (heeft kenmerken van verschillende eetstoornissen). Tegenwoordig sluipt de stoornis orthorexia nervosa ook ons land binnen. Al deze ziektes zijn verschillend. Ze hebben ook wel overlappingen, maar toch ligt er een groot verschil tussen de een en de ander. Maar hebben al deze ziektebeelden dezelfde oorzaken?

Maatschappelijke oorzaken

Onze maatschappij heeft helaas een onbereikbaar schoonheidsideaal. Jammer genoeg wordt het wel zo gebracht dat het haalbaar is en normaal. Vooral mensen die aan anorexia en boulimia lijden, worden gestoord van deze beelden op hun netvlies. Ze gaan ermee aan de haal en krijgen in hun hoofd dat je er "dus zo" uit moet zien om mooi en gelukkig te zijn. Door veel reclame en van alles wat er in de media gezegd en geschreven wordt, kan je het idee krijgen dat je zo ver kan komen als de jongens en meiden, die er volgens jou zo perfect uit zien. Het onzekere over zichzelf is er dus al en wordt hierdoor versterkt en maakt dat men stappen gaat zetten tot verandering. Mensen die bouliimia of binge eating disorder ontwikkelen proberen te lijnen, maar krijgen daardoor ook juist een obsessie voor voedsel, waardoor eetbuien ontstaan. Anorexia patiënten lukt het helaas wel om steeds minder tot niets te gaan eten, en dat geeft een voldaan gevoel: het lukt! Bij orthorexia is het niet zo dat men onzeker van zichzelf is. Men wil nog beter in zijn of haar vel zitten en vaak op een gezonde manier (wat) afvallen. Toch wordt het uiteindelijk een obsessie die moeilijk te stoppen is. De maatschappij werkt hier ook aan mee. Gezond eten wordt continue aanbevolen, en ook alle diëten proberen mensen tot " gezond" lijnen aan te zetten, waardoor ze dus belangrijke stoffen missen, omdat ze die niet mogen eten.

Sociale oorzaken

Opmerkingen van familieleden, collega's, vrienden, partners, klasgenoten of medestudenten kunnen iemand aanzetten tot (ongezond) lijnen. Soms horen mensen dat ze " wel een buikje" hebben gekregen, wat met een lach gezegd wordt, en meestal ontvangt men het vervolgens ook zo. Waarschijnlijk was er al een onzekerheid over het figuur, en dat wordt nu bevestigd. Ook kunnen mensen uit de omgeving zelf een (ongezonde) vorm van lijnen hebben, die de ander aanspreekt. Ook zijn er bepaalde hobby's en werkomgevingen waar men aan bepaalde normen moet voldoen qua uiterlijk. Dit kan ook aanzetten tot ongezond eet en/of lijn gedrag. En het kan ook zo zijn dat iemand nooit geleerd heeft om goed met zijn of haar emoties om te gaan. Dit hebben de ouders bijvoorbeeld nooit geleerd. Dit kan er voor zorgen dat het "kind" het met eten verbind en daar proberen ze hun kracht in te vinden of soms hun troost. Hele heftige ervaringen zoals incest kunnen ook "opgelost" worden met veel of weinig eten.

Psychische oorzaken

Naast maatschappelijke en sociale oorzaken hebben eetstoornissen sowieso ook psychische oorzaken. Bij anorexia en boulimia zie je dat deze personen van zichzelf al erg onzeker zijn. Ook zijn ze kwetsbaar en perfectionistisch van zichzelf. Als men verkeerde conclusies gaat trekken door deze gevoelens en gedachtes, komen patiënten in een neerwaartse spiraal terecht. Een gedachte kan bijvoorbeeld zijn: als ik twintig kilo afval, zie ik er mooier uit, word ik slimmer, vindt iedereen me leuker. Al het succes of falen wordt tenslotte in verband gebracht met lichaamsgewicht. Een vertekend lichaamsbeeld, lage zelfwaardering en extreem perfectionisme zijn dan ook kenmerkend voor patiënten met anorexia en boulimia.

Eetproblemen ontstaan over het algemeen in de puberteit. (dan spreken we over anorexia, boulimia en binge eating disorder). Orthorexia ontstaat juist vaak op een wat oudere leeftijd, als men voor zichzelf boodschappen kan en mag doen en ook kan en mag koken. Maar waarom ontstaan ze vaak in de puberteit? Vooral bij meisjes zie je dat het zelfvertrouwen in die periode erg daalt. De nieuwe rol die ontwikkeld moet worden (een vrouw), speelt een grote rol in het hoofd van de meisjes. Sommige meisjes willen het "meisjeslichaam" behouden. Ook kan het eetgedrag een manier zijn om een besef van autonomie, dat niet voldoende aanwezig is, te ontwikkelen. Controle over het lichaam wordt dan synoniem met controle over het eigen leven. Het gevoel van macht en controle spelen dus een grote rol. Als we kijken naar binge eating disorder zien we dat deze mensen doorkrijgen dat ze hun verdriet en onzekerheid als het ware "weg kunnen eten".

Toch kunnen eetstoornissen ook na de puberteit ontstaan. Denk hierbij dus vooral aan ortorexia. Maar ook de andere stoornissen kunnen dan pas beginnen. In dat geval spelen soms bijzondere gebeurtenissen een rol die op een andere manier kennelijk niet goed verwerkt kunnen worden, zoals een verbroken relatie, het overlijden van een geliefd persoon, het huis uit gaan, seksueel misbruik, een zwaar examen moeten doen of het krijgen van een kind. Het zijn allemaal stressfactoren. Deze factoren kunnen iemand een gevoel van controleverlies geven. En een bepaalde groep mensen verbind dit opnieuw met lichaam en voedsel. Waardoor ze een eetstoornis ontwikkelen.

Hebben alle eetstoornissen dezelfde oorzaken?

Zoals u hierboven kunt lezen, is het duidelijk dat er zeer veel overlappingen zijn in de oorzaken van eetstoornissen. Vooral de stoornissen: anorexia, boulimia en binge eating disorder hebben dezelfde oorzaken. Bij de een ontwikkeld het zich alleen in de ene ziekte en bij de ander in de andere ziekte. Orthorexia heeft ook veel te maken met controle en macht. Maar gaat er niet perse om, dat men heel graag dun wil zijn. Ook kunnen deze mensen meestal best redelijk tot goed met hun emoties omgaan. Toch is er ook bij hun een angst om ongezond en dik te zijn. En in die angst schieten zij enorm door, waardoor zij een ziekte ontwikkelen. Alle eetstoornissen zijn gevaarlijk en ernstig en moeten zeker serieus genomen worden. Ook als het om een eetstoornis NAO gaat, die kenmerken heeft van verschillende eetstoornissen. Neem de ander en zeker uzelf serieus, want voor de gevolgen kunt uzelf niet instaan!
Anorexia, een ernstige ongeneeslijke ziekte?

Anorexia, een ernstige ongeneeslijke ziekte?

De term anorexia klinkt iedereen wel bekend in de oren. Over het algemeen komt er een beeld naar boven van jonge uitgehongerde meisjes, die heel erg dun zijn. Veel mensen denken daarom dat mensen die…
Gepubliceerd door Rodecreatie op 29-12-2007. Het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van deze special ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Schrijf mee!